Κατασκευή Website για ΑΜΕΑ

” O τρόπος που η κοινωνία αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με ειδικές ικανότητες, είναι η πραγματική μονάδα μέτρησης του πολιτισμού”

Το ρητό του Chen Guangcheng είναι και ο τρόπος σκέψης της ομάδας μας. Στην σύγχρονη κοινωνία της ισότητας και της τεχνολογίας προσπαθούμε με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας να τα διευκολύνουμε στην καθημερινότητα των ατόμων με ειδικές ικανότητες.; Έχουμε την δυνατότητα να κατασκευάσουμε websites κατάλληλα διαμορφωμένα ακολουθώντας την λογική αυτή και καλύπτοντας τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών.

Για παραπάνω πληροφορίες: