ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Λόγω της έκρηξης των κοινωνικών μέσων (social media) η κοινωνική αποδοχή είναι ο παράγοντας αναγνωρισιμότητας των επιχειρήσεων. Αυτό συμβαίνει διότι το κοινό καθορίζει μέσω της κατάταξης (ranking) την ποιότητα [...]